Trondheim Art Book Fair er nå åpnet!


Kom å besøk oss på TKM GRÅMØLNA!


Exhibition

SALGSUTSTILLING

Vi er stolte over å invitere dere til vår salgsutstilling på TKM Gråmølna fra 30. oktober til 8. november. Vi har satt sammen et utstilling med et variert utvalgt av flotte kunstbøker fra lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere og forfattere.


DAGPROGRAM PÅ TKM GRÅMØLNA

Velkommen til en dag på TKM Gråmølna med Trondheim Art Book Fair. Det vil bli en dag med presentasjoner og innslag fra billedkunstnere og organisasjoner som jobber med kunstboken med forskjellige innfallsvinkler, produksjon, idé og gjennomføring. Dagens program vil avsluttes med et dypdykk i kunstboken med en samtale mellom kunstkritiker og kunsthistoriker Gustaf Svihus Borgersen og billedkunstner Märit Aronsson om kunstbokens historie og rolle i dag, med et spesielt fokus på hennes kunstnerskap. Programmet vil inneholde innslag av Märit Aronsson, SMØR Press, Heidi-Anett Haugen, Daniel Vincent Hansen, presentasjon av forskningsprosjektet med billedkunstner Anne Myrseth og arkitekt Barbara Szybinska Matusiak, Dan Skjæveland, røyne forlag, Beijing Trondheim og mellem_rummet Det vil bli to innholdsrike og intensive timer med kunstboken i fokus. Vell møtt! Trondheim Art Book Fair avholdes for første gang under Trondheim Open. Sted: TKM Gråmølna Inngang: Begrenset antall plasser på grunn av smittevernhensyn. Vi ber publikum om å reservere billetter på forhånd. Følg link til Tikkio.

Gå til facebook arrangement


KVELDSPROGRAM PÅ LITTERATURHUSET

Trondheim Art Book Fair tar over Sellanraa i samarbeid med Litteraturhuset. For en kveld, setter vi fokus på boken i billedkunst! Det vil bli opplesninger av kunstnere og forfattere som Mari Oseland, Veslemøy Lilleengen og røyne forlag med med visuals og lydlandskap. Det vil også bli en panelsamtale styrt av kunstkritiker Gustav Svihus Borgersen som vil se på de forskjellige aspektene av tekst og boken i billedkunsten. Om du ikke har mulighet til å delta fysisk, kan du følge med på direktestrømminga via Facebook. Sted: Sellanraa Inngang: 50,- Begrenset antall plasser på grunn av smittevernhensyn. Vi ber publikum om å forhåndskjøpe billetter.

Gå til facebook arrangement
Les om Litteraturhusets rutiner for godt smittevern her


ENGLISH

Come visit us at TKM GRÅMØLNA!


SALES EXHIBITION

We are proud to invite you to our sales exhibition at TKM Gråmølna from 30th of October to the 8th of November. We have put together an exhibition with a varied selection of great art books from local, national and international artists and authors.


DAYPROGRAM AT TKM GRÅMØLNA

Welcome to a day at TKM Gråmølna with Trondheim Art Book Fair! It will be a day of presentations and features from visual artists and organisations that work with the art book from different angles, production, idea and implementation. Today's program will end with a deep dive into the art book with a conversation between art critic and art historian Gustaf Svihus Borgersen and visual artist Märit Aronsson about the art book's history and role today, with a special focus on her practice. The program will be featuring Märit Aronsson, SMØR Press, Heidi-Anett Haugen, Daniel Vincent Hansen, presentation of the research project with visual artist Anne Myrseth and architect Barbara Szybinska Matusiak, Dan Skjæveland, røyne forlag, Beijing Trondheim and mellem_rummet. There will be two content-rich and intensive hours with the art book in focus. Welcome! Trondheim Art Book Fair is held for the first time during the Trondheim Open. Location: TKM Gråmølna Admission: Free but limited number of seats, so tickets must be reserved. Follow the link to tikkio.

Go to facebook event


EVENING PROGRAM AT LITTERATURHUSET I TRONDHEIM

Trondheim Art Book Fair in collaboration with Litteraturhuset i Trondheim, takes over Sellanraa. For one night only, we will focus on the book within the visual arts. There will be readings by artists and authors such as Mari Oseland, Veslemøy Lilleengen and røyne forlag with VJ and soundscapes. There will also be a panel conversation led by art critic Gustav Svihus Borgersen who will look at the different aspects of text and the book within the visual arts. If you do not have the opportunity to participate physically, you will be able to join the live stream via Facebook. Venue: Sellanraa CC: 50,- Due to infection control considerations, a limited number of tickets are available.

Go to facebook event
Please read our routines for good infection control

Om Trondheim Art Book Fair

Trondheim Art Book Fair går av stabelen for første gang i år, arrangert av røyne forlag og SMØR Press under Trondheim Open på TKM Gråmølna! Den vil være en festival hvor publikum kan få muligheten til å se den lokale og internasjonale produksjonen av kunstnere, småforlag og trykkerier. Trondheim Art Book Fair vil være et dynamisk visningsrom med salgsmesse og utstilling ved TKM Gråmølna: 30.okt - 8 nov. Det vil i tillegg arrangeres et dagprogram på TKM Gråmølna den 3. november og et kveldsarrangement på Litteraturhuset i Trondheim den 5. november, med paneldebatt og kunstneriske innslag inkludert høytlesning, visuals og soundscapes.

Med fokus på inkludering og mangfold vil vi skape et åpent opplegg der både nye og etablerte aktører er representert og velkommen. Høyt fagnivå tilgjengeliggjøres og presenteres for et bredt publikum. Både TKM Gråmølna og Litteraturhuset har terskelfri adgang for funksjonshemmede.

Røyne er et nyetablert forlag av Siri Vinterly og Ingunn Schumann Mosand, studenter ved Kunstakademiet i Trondheim. røyne  betyr å erfare, møte motgang og å utforske, som er nettopp det vi ønsker. En plattform å utforske tekst og eksperimentere i sjiktet mellom litteratur og samtidskunst.

SMØR Press er et uavhengig og lite Trondheimsbasert forlag som spesialiserer seg på trykking av kunstpublikasjoner med risograf. Det er etablert og drevet av kunstneren Carlos A. Correia og designeren Joana Bruno.

Trondheim Open ble første gang gjennomført i oktober 2011, og har siden da fungert som en mobilisering av byens kunstscene i form av åpne atelier, utstillinger og faglig program.

Program kommer snart


​DAGPROGRAM TKM GRÅMØLNA 3. NOVEMBER


KVELDSPROGRAM LITTERATURHUSET I TRONDHEIM 5. NOVEMBER